Маніфест Русинської інтелігенції

Зберігаючи вірність традиціям Соборної Русі, що тисячоліттями змагалась за свої права і свободи, прагнучи посісти достойне місце у світі, ми, русинська інтелігенція: 1. проголошуємо змістовну тотожність всіх похідних слів від історичної назви «Русь» (руський, русини, русичі, руснаки тощо) із похідними словами від історичних самоназв «Україна» і «українці»;

2. вимагаємо повноцінного відновлення нашої історичної самоназви, як джерела Соборності нашої Батьківщини – Русі;

3. стверджуємо розуміння нашої історії, як постійної боротьби за духовне і політичне утвердження споконвічної руської традиції (і у часи Великого Князівства Литовського, і у епоху Козаччини, і у творчості українських інтелектуалів XIX-XX століть, і під час новітніх Визвольних Змагань);

4. вимагаємо припинення спроб провокаційної політизації і регіоналізації самоназви «русини» окремими продажними авантюристами;

5. засуджуємо монополізацію руської духовної і політичної традиції спадкоємцем Орди - Росією;

6. вимагаємо якнайшвидшого утвердження наших традиційних самоназв «Русь» і «русини» у всіх царинах суспільного життя;

7. закликаємо всіх, хто усвідомлює свою спільність із традицією Русі, до соборної дії задля її відродження!

Юрій Ноєвий