Про проект

«Політономія» - це об’єднання людей, що прагнуть досягти нового синтезу світоглядів, актуального для революційної боротьби проти Сучасності. Ми продовжуємо справу попередників – провадимо необхідну працю осмислення дійсності та планування Майбутнього.

Суть нашого часу – у всеохопному пануванні секуляризованого інструментального Розуму, що обраховує Дух і Матерію заради прибутку та окуповує цією логікою всі інші царини Культури, визискує творчі зусилля та необхідну працю всіх людей. Ми потребуємо нового мислення, яке б комплексно відрефлексувало проект Ідеократичного суспільства Майбутнього та для-революційні тріщини Сучасності.

Основна помилку наших ідеологічних попередників ми бачимо у свідомій емоційній відмові їхнього знання про зміст Духу, Соціального, Матеріального та Природного від системності. Ми закидаємо їм те, що вони стали «жертвами моди» на один із названих чинників організації буття людини і відмовилися від спроб зрозуміти їх внутрішню логіку та синтезувати в одну загальну теорію. Наслідком цього стала не можливість адекватно мислити і виробляти політичну програму. А винним у невідповідності свого теоретичного «вірую» дійсності вони назвали своїх начебто політичних «противників».

Орієнтиром для рефлексій проекту Ідеократичного суспільства є рівнозначна єдність Духу: Бог, меч Хрестовий, соборність вірних; Соціального: спільнота, ідеократія, самоорганізація та активізм; Матеріального: праця, справедливість, безкласовість; Природного: кров, земля.

Саме такий орієнтир ми вважаємо для України та Європи цілісним та ціннісно необхідним. Інший світ людей ми не вважаємо нашим ворогом, якщо він не проти нас; ми за співпрацю з ним.

Спільнота «Політономія» є контррежимною та антигегемоністською щодо нинішнього визискуючого політичного класу України та Європи, бо змагає за цінності і порядок, які в різні часи і різними світоглядами доводили свою беззаперечну перевагу, але проти яких він завжди вів війну.

Наш внесок у знищення Сучасності і змагання за краще Майбутнє ми робимо на рівні Ідей.

М.К.