Між ортодоксальним фашизмом і догматичним анархізом

Автор невідомий Квітень 2000 року ознаменувався безпрецендентними для інтернету дебатами відносно концепту „національної анархії”. Як правий так і лівий спектр політичної думки зустріли нововведення, як і годиться, гістерично. Вільна преса і анархісти з „Індустріальних робітників світу” з одного боку і реакційні фашисти типу „Британської національної партії” і „Міжнародної Третьої Позиції” одночасно засудили прибульців. Наступні питання і відповіді покликані розсіяти оточуючі доктрину „національної анархії” міфи. Мова іде про звільнення революційних сил в антикапіталістичному протистоянні протягом двадцять першого століття. Чому „націонал-анархізм”? Зазвичай, націоналізм цілковито несумісний з анархічними принципами? Націонал-анархісти не підримують націоналістів стосовно їхнього марення штучною етнічною державою і окремішними кордонами. В етнічному розумінні, всі ми представники індоєвропейської спадщини, включаючи терени Афганістану, Індії і Тибету. Власне тому ми обгрунтовуємо нашу „національну” перспективу з огляду на значно ширший етнічний конгломерат, проте в жадному разі не обмежену імперіалістичними кордонами кінця позаминулого століття. Коли ми кажемо за державницький статус формації, маємо на увазі трибалістичні формації з притаманними їм органічними зв’язками між членами спільноти. Таким чином, вислідує враження, що ви підтримуєте утворення такої собі „євразійської супердержави”? Ні. Ми твердо стоїмо на принципі політичної і соціално-економічної децентралізації. Іншими словами, ми очікуємо на нисхідну тенденцію, результуючою котрої буде руйнація бюрократичних структур типу ООН, НАТО, ЄС, Світового Банку і навіть етнічних держав, як то Англія чи Германія, звільняючи місце автономним сільським громадам. Націонал-анархісти — расисти? Звичайно, ні. Навпаки, ми передусе підтримуємо право народів на самовизнання, навзамін невмотивованої расової ненависті. Крім того, ми не поділяємо притаманних сьогоденню уявлень про чиюсь, ніби-то, „вищість”, але і нав’язуємося самі. Національні анархісти — расові сепаратисти, вони воліють будувати стосунки з індивідами і організаціями незалежно від їх расового чи етнічного підгрунтя. Все це частина наших сподівань відновити Природний Стан Речей, чиєю не останньою складовою є нормальні людські стосунки, тобто гуманізм. „Природний Стан”? Але ж це, на загал, досить штучна концепція? Природній Стан — не напівсирий політичний чи теологічний маніфест, подібний до розроблених св. Августом і св. Томою Аквінським. Насправді він стосується відновлення екологічної ніші і самозбереження. Розглядається та сама проблематика расової міграції. Властиво, все те, що суперечить людській природі. Те саме стосується питань на кшталт клонування людини, евтаназії, гомосексуалізма, генетично модифікованих продуктів харчування, вивісекції і абортів. Виходячи із вказаного, чи оголосили б ви поза законом процеси расового змішання, гомосексуалізм і аборти? Ніскілечки. Ці, та інші проблеми мають бути вирішені тими, хто у них першочергово зацікавлений, оскільки дані методи не притаманні анархічній громаді, як такій. Але що ж робити, коли люди не погоджуються з вашими поглядами? Чудово. Жадної проблеми. На разі вони не заважають нам займати належне нам місце і жити відповідно до притаманних нам принципів. Ті, хто зіштовхується з нашим життєвим стилем і по тому перешкоджають нам здійснювати його є ніхто інші, як ті самі фашизуючі елементи і авторитаристи. Ми не прагнемо переслідувати інших чи нав’язувати комусь наші погляди. Дозвольте їм знайти свої власні громади. Яким чином націонал-анархісти мають намір добиватися досягнення своїх цілей? Капіталістична система розпадатиметься подібно до Римської імперії, починаючи із сепарації провінції. Ось чому ми зобов’язуємося підтримувати революції на периферії і, таким чином, обмежувати міські центри від ресурсів. Одного разу нам вдасться відновити справжню суверенність експлуатованих народів і вивести їх з-під впливу капіталістичної системи. Центри впливу знаходяться, головно, на Заході. Що ж буде з Європою і Північною Америкою? Яка ріжниця? Ціла Західна цивілізація була побудована по принципу експлуатації. Крім того, вона збагатила певний прошарок і зруйнувала природній стан речей. І, зрозуміло, такі тенденції матимуть антитехнологічний характер? Аякже. Націонал-анархісти далеко не ворожі новітнім технологіям, принаймні тим з ним, котрі не загрожують оточуючому середовищу. Разом з тим нічого поганого не буде в тому, що фабрики трохи простоять і під руками не буде всих цих комп’ютерів, телебачення і іншого. Люди змушені будуть „животіти” без автомобілів і універсамів, чатів і телефонів, вібраторів і центрального опалення. В результаті все це має призвести до неспішного, поважного життєвого стилю, дуже просто, адже мисливець-збирач працює біля двох годин на день, присвячуючи весь інший час собі. Яким є „шлях націонал-анархіста?” Ми продовжуємо розвивати стосунки між противниками капіталу і глобалізації, з надією того, що у підсумку таки скаталізуємо антикапіталістичний рух. Відповідно до цього ми протягуємо руку дружби і співпраці всім зацікавленим, в Європі і світі. www.folkandfaith.com переклад М. „Мазепи”, МЛ „Бриколаж”, Київська область