Орієнтири журналу "Суспільство"

Юрій Ноєвий

Редакція журналу «Суспільство», http://suspilstvo.net, виникла у результаті приватного спілкування студентів та молодих науковців. Приводами наших зустрічей була як стурбованість внутрішніми проблемами нашої країни, так і зовнішнім негативним тиском закордонних центрів впливу.

Ми переконані у тому, що Україна має достатні природні, матеріальні, людські та наукові ресурси для забезпечення свого суверенітету та необхідної духовно-матеріальної єдності та організації суспільства для свого виживання і процвітання.

До першого ми віднесли:

  • повільне подолання наслідків окупації та поновлення сил нашого народу і відродження його культури;
  • бідність і занепад безправної більшості у зв’язку із надбагатством і свавіллям пануючої меншості;
  • екологічне забруднення країни та звуження рекреаційних можливостей в індустріальних регіонах та великих містах.

Друге ми пов’язуємо із:

  • завеликим ідеологічним, політичним та економічним впливом на Україну зовнішніх геополітичних суб’єктів;
  • бездумною орієнтацією більшості груп політичних верхів на закордонні центри в ухваленні рішень;
  • діяльністю в Україні ворожих її суверенітету та соборності екстремістських груп.

У зв’язку із цим ми наголошуємо на слабкості та пораженстві актуальної української інтелігенції. Спроби однієї її частини сформувати світоглядну і соціально-політичну думку, що сприяла б подоланню зазначених проблем, були боязкими, непослідовними і другосортними. А друга – одразу ж свою відданість окупаційній ідеології марксизму змінила на любов до панівного на Заході лібералізму.

Як наслідок, ці обидві групи у різній мірі сприяли ганебному становищу України. Тому, зрозуміло, вони і не могли навіть спробувати взяти на себе відповідальність бути ідеологічною опорою незалежності та розвинути з цінностей української культури сильне і сучасне політичне мислення.

Ми натомість прагнемо робити спільні інтелектуальні кроки у вирішенні цих проблем, формувати мережу вільної української інтелігенції та пропонувати світоглядний та аналітичний продукт для тієї політичної практики, яка спиратиметься на власні сили суспільства і вестиме Україну через її єдність до більшої сили і самостійності.
Редакція журналу «Суспільство» долучається до спільної для українців справи робити Україну гідною, сильною та незалежною.