Праві тези

Smierc Polarstern

I. Право як ідея виправдане волею до Метафізики.

II. Метафізика як домінат духовного засновує Ієрархію.

III. Ієрархія як принцип форми та розрізнення вказує на Порядок.

IV. Порядок як категорія онтології є наріжним каменем Буття.

V. Буття як загадка осмислюється із Висоти.

VI. Висота як ступінь безкінечності осягається через Подолання.

VII. Подолання як наступ метафізично реалізує Право.

Smierc Polarstern
Квітень 2009