Синонімічний ряд Консервативної Революції

за текстами Арміна Мелера

У своїй знаменитій книзі "Консервативна Революція в Німеччині 1918 - 1932" Армін Мелер призводить цікавий список термінів, які служили для позначення світоглядного явища, сукупно званого "німецька Консервативна Революція". Мелер наводить кліше, які використовуються і прихильниками, і супротивниками "Консервативної Революції". Таке розмаїття термінів прямо свідчить про складність і парадоксальності цього явища в цілому. Разом з тим, воно допомагає ясніше зрозуміти всю його повноту.

Отже, синонімами "Консервативної Революції" в Німеччині 20 - 30-х років були такі визначення:

"Авторитарний рух" [Н]
"Арійський рух" [Н]
"Аристократичний консерватизм" [П]
"Більшовизм" [Л]
"Бюндіш-соціалізм" [Л]
"Всегерманський рух" [Н]
"Друга революція" [Н]
"Другий протестантизм" [Н]
"Героїчна річність" [Л]
"Героїчний нігілізм" [Н]
"Героїчний реалізм" [Н]
"Героїчний соціалізм" [Н]
"Рух бюндіш" (від слова "Bund", "союз", "громада") [Ц]
"Рух фелькіш" [Н]
"Рух" [Н]
"Консервативна опозиція" [Н]
"Консервативний соціалізм" [Н]
"Консерватизм" [П]
"Крістіансько-німецький рух" ("kristgermanisch") [П]
"Мілітаристський соціалізм" [Н]
"Молода-праві" [П]
"Младо-консерватори" [П]
"Младо-націоналісти" [Н]
"Молодіжний Фронт" [Н]
"Народний рух" [Н]
"Народний консерватизм" [Н]
"Народний соціалізм" [Н]
"Натуралістичний консерватизм" [Н]
"Націоналізм" [Н]
"Націоналізм фелькішів" [П]
"Націонал-більшовизм" [Л]
"Націонал-комунізм" [Л]
"Націонал-нігілізм" [Н]
"Національна революція" [Н]
"Національний соціалізм" [Н]
"Націонал-троцькізм" [Л]
"Націонал-соціалістичний рух" [Н]
"Націонал-революційний рух" [Л]
"Німецький рух" [Н]
"Німецьке повстання" [Н]
"Німецький ренесанс" [Н]
"Німецький підйом" [Н]
"Німецький більшовизм" [Л]
"Німецька думка" [Н]
"Німецький ленінізм" [Л]
"Німецький соціалізм" [Н]
"Німецько-німецький рух" [П]
"Німецьке свідомість" [Н]
"Німецький рух фелькішів" [Н]
"Новий націоналізм" [Н]
"Новий реалізм" [Н]
"Новий фронт" [Н]
"Нордичний рух" [П]
"Нордична думка" [П]
"Загальний соціалізм" [Л]
"Органічний соціалізм" [Н]
"Органіцизм" [Н]
"Пангерманізм" [П]
"Пантевтонізм" [П]
"Плебейський консерватизм" [Н]
"Права опозиція" [Н]
"Прусський нігілізм" [Н]
"Прусська революція" [Н]
"Прусський соціалізм" [Н]
"Псевдоконсерватизм" ("Scheinkonservatismus") [Н]
"Реакція" [П]
"Революційний рух фелькішів" [Л]
"Революція бюндіш" [Л]
"Революційний консерватизм" [Н]
"Революційний націоналізм" [Н]
"Революційний народ" [Н]
"Реставрація" [П]
"Солдатський націоналізм" [Н]
"Соціал-мілітаризм" [Н]
"Становий рух" [Н]
"Становий соціалізм" [Н]
"Соціалізм фелькішів" [Н]
"Бореться народ" [Н]
"Старо-консерватизм" [П]
"Таємна Німеччина" [П]
"Тоталітарний рух" [Н]
"Трагічний світогляд" [Н]
"Трагічний реалізм" [Н]
"Третій Фронт" [Н]
"Третя Громада" [Н]
"Третя Партія" [Н]
"Третій Райх" [Н]
"Третій Шлях" [Н]
"Троцькізм" (в переносному сенсі) [Л]
"Фронтовий дух" [Н]
"Чорний фронт" [Л]
"Язичницький імперіалізм" [П]
"Civitas Dei Germanica" [П]
"Imperium Germanicum" [П]
"Imperium Teutonicum" [П]
У квадратних дужках ми помістили умовні позначення, уточнюючі до якого аспекту Консервативної Революції застосовувалося дану назву.
[Л] - означає ліве крило, [П] - праве, [Н] - нейтральне поняття,
яке може характеризувати весь спектр або якусь його частину залежно від конкретного контексту.

Для правої версії КР характерні: расизм, династичний монархізм, імперіалізм, антикомунізм, атлантизм, нейтральне ставлення до капіталізму, часто католицька орієнтація і зв'язок з Південною Німеччиною (Баварія) та Австрією.

Для лівої версії КР характерні: етнічний дифференціалізм (без расизму), соціалізм і органічна демократія, симпатії до Радянської Росії і до Сходу в цілому, євразійство, антикапіталізм, протестантські (або язичницькі) тенденції, орієнтація на Пруссію і Східну Європу.

Разом з тим у обох версій КР є багато спільного, що видно з "нейтральних" термінів, які можуть характеризувати як лівий, так і правий аспекти КР.

Так, для КР в цілому характерні: націоналізм, орієнтація на автаркійное розвиток Німеччини, неприязнь до Просвітництва і сучасної ментальності (що випливає з духу Французької революції і реформ 1848 року), орієнтація на створення "нового порядку", інтерес до давньої історії Німеччини, ідея справедливого суспільства , заснованого на принципі солідарності (демократичної чи ієрархічної), поєднання архаїчних і традиційних елементів з сучасної технічної думкою.

Переклад дугінського тексту