Український гетьманський рух: Історично-гуманітарний вимір

30 квітня відбудеться Науково-практична конференція за темою «Український гетьманський рух: Історично-гуманітарний вимір. Джерела та спадщина». Місце проведення: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Початок о 12:00.

Оргкомітет

Павло Степанович СОХАНЬ (директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, член-кор. НАН України) – голова оргкомітету
Олександр Олександрович МАВРІН (заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник)

Доповіді

Олександр АЛФЬОРОВ (молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Гетьманці в русі опору в часи ІІ світової війни

Антон БОНДАРЕНКО (аспірант Науково-дослідного інституту українознавства)
Протистояння анархічних і націоналістичних повстанських об’єднань уряду Української Держави (літо – осінь 1918 р.). Причини та історичні наслідки

Андрій ВОЛОШИН (магістр політології, координатор Українського традиціоналістичного клубу)
Зовнішня політика Української Держави в 1918 р.

Валентин ГАЙДАЙ (аспірант Національного педагогічного університету ім.Драгоманова)
Військова доктріна гетьмана Скоропадського

Микола КРАВЧЕНКО (аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Джерела до вивчення ідеології українського гетьманського руху

Олександр МАСЛАК (кандидат філософських наук, експерт аналітичної групи «Рубікон»)
Ідеологічні пошуки середовища Братства українських класократів-монархістів, гетьманців

Олег ОДНОРОЖЕНКО (доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Українська монархічна ідея в історичній ретроспективі

Олена СЕМЕНЯКА (аспірант Національного університету «Київо-Могилянська академія»)
Порівняння німецької ідеології консервативної революції та українського консерватизму

Ігор СКРИПНИК (магістр політології)
Гетьманський рух як прояв консервативної революції

Едуард ЮРЧЕНКО (викладач Національного транспортного університету)
Концепція гетьманської трудової монархії в постіндустріальній перспективі

Формат конференції

Регламент доповідей та виступів:
– час для доповідей – 15 хвилин;
– час для питань після кожної доповіді – 5 хвилин;
– час для виступів під час обговорення – до 5 хвилин.

Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
– тексти доповідей необхідно подати до 1 червня 2011 р.;
– обсяг тексту – до 20 тисяч знаків.

конт. тел.: +38-097-290-67-44
e-mail: [email protected]

Джерело: Міждисциплінарна дослідницька група «Politosophia», блогова мережа «ВКурсі»