АнтиГлобалізація

Указ толерантності

Дойче колег Усі говорять про толерантність, про її можливі межі стосовно нетолерантності, і про те, як вона може захиститися проти нетолерантності. Є лише Deutsches Kolleg, яка – як віртуальне зібрання сумнозвісних революціонерів – продовжує діяти і видає указ толерантності. Але що таке толерантність? 1.Толерантність – це терпимість по відношенню до того, що не треба терпіти. 2.Толерантність – це терпимість по відношенню до того, кого не треба терпіти. 3.Толерантність можлива лише тоді...

Тези про расизм

Рейнхольд Оберлерхер, Дойче колег 1.Расизм має на увазі гуманізм, однак сам гуманізм - вигнання з раю. 2.Щодо людини, то це лише беззахисна тварина. 3.Гуманізм – спроба систематично охарактеризувати людину як таку, не включаючи до цієї характеристики Господа. 4.Гуманізм – не лише систематична теорія, але також і відповідна практика, гуманізм – слово і діло людських істот, тотожних беззбройним тваринам. 5.Гуманізм – гола тваринність. 6.Людські права є особливими тваринними правами, тва...

Перспектива серединної Європи

Святослав Вишинський В умовах конструювання та утвердження нової глобалізованої карти світу перед східноевропейським простором як ніколи постає питання геополітичної самовизначеності. Не дивлячись на закінчення у 1991 р. Холодної війни та руйнацію евразійської імперії СРСР і нетривалий період геополітичного домінування США, реальність втілення проекту монополярного світу в принципі стає все більш сумнівною, оскільки геополітичне напруження між атлантичними та континентальними силами не знято,...

Rzecz Pospolita - III геополітична імперія

Святослав Вишинський Се був широко звiсний Сторож, котрий, бачилось, пильнував входу в тухольську долину i готов був упасти на кождого... (Іван Франко) Перше десятиліття мілленіуму підвело межову риску в глобальному протистоянні рас і континентів. Демографічні тенденції і незрима територіальна експансія основних геополітичних гравців на даному етапі цивілізаційної світобудови дозволяють вже досить чітко і безпомилково окреслити контури Нового Світового Порядку. Немає сумнівів у тому, що...

Апокаліпсис сьогодні

Святослав Вишинський Смерть не имеет образа, но все, Что носит вид земных существ, поглотит. (Джордж Гордон Байрон) Ледь загасили Брюссель, як знову запалала Франція. Палає Будапешт. Горять авто і будинки, а з ними й віра у світле майбутнє об'єднаної Европи. Горять речі, а з ними і потреба у тих, хто ними володів. Але коли ж загоряться самі буржуї? Нам не терпиться знати! Европейців звільняють від зайвих к...

Висновки (програмово-резюмуючі уривки з «Антикапіталістичного маніфесту»)

Алекс Каллінікос Капіталізм проти планети. Неолібералізм не спромігся відновити навіть ті темпи економічного зростання, котрі мали місце після тривалого бума 1950-60 років, не кажучи вже про скорочення бідності і нерівності. Хоча фінансові ринки надають найбільш очевидні докази ірраціональності та нелюдяності ліберального капіталізму, вони виступають у якості радше симптому, аніж головного джерела проблеми. Капіталізм ліпше обсервувати у відповідності до логіки, вперше описаної Марк...

Марс і Гефест: повернення історії

Гійом Фей (Guillaume Faye) Дозвольте мені «археофутуристичну метафору» навколо вічного символу дерева, яке я порівнюю з ракетою (1). Та спочатку згадаймо суворе обличчя століття, що насувається . ХХІ століття буде віком заліза і бур. Воно нічим не нагадуватиме гармонійні пророцтва, виголошені до 70-их років. Воно не буде глобальним селом, передбаченим Маршаллом Маклюеном у 1966, ні планетою мережі (network planet) Біла Гейтса, ні ліберальною світовою цивілізацією без історії, що керована ...

Європа тисячі прапорів / «Європейські «нові праві» і білоруська перспектива» (уривок)

Микола Шкіранда Головним наслідком Другої світової війни стала кардинальна зміна системи міжнародних відносин, що існувала перед нею. Розвій і взаємопоборювання двох супердержав ? СРСР і США ? сформували нову систему. Світ був поділеним на антагоністичні табори, де Європі не знайшлося місця. Попередня Європа померла, ставши в умовах «холодної війни» полем змагання комуністичного і капіталістичного життєвих стилів. Після Ганса-Дітріха Зандера, «перемога 19...

Глобалізація: основний зміст та соціально-економічні й політичні наслідки напередодні 21 ст.

А.Г.Арсеєнко 1. Коротка характеристика сучасної економічної глобалізації. Україна вступає в XXI ст. в умовах стрімких глобальних зрушень на міжнародній арені. Цілком зрозуміло, що перспективи подальшого формування української держави значною мірою визначатимуться сучасними, планетарними процесами і змінами, проблемами і викликами. Останні не тільки все більше впливають на соціально-економічний і політичний розвиток, але й визначають історичні долі багатьох країн і народів на всіх континентах. В...

Глобализм как высшая стадия империализма стимулирует возрождение немецкой нации (рос.)

 Хорст Малер Хорст Малер (Horst Mahler) ? известный немецкий адвокат и общественно-политический деятель. Некогда являлся главным идеологом знаменитой немецкой леворадикальной марксистской группировки Фракция Красной Армии (RAF), на счёту которой несколько громких терактов и демонстративных убийств. Малер более 10 лет провёл в тюрьме, будучи осуждённым по делу RAF как один из её лидеров. После объединения Германии неожиданно переходит из ультра-левого в право-националистический лагерь, по-н...

Кінець циклу і планетарна революція

Хаким-Бей Планетарна опозиція. До розвалу СССР ще була можливість займати в цьому світі третю позицію ? ні ?за?, ні ?проти?, через неприйняття чи з розрахунку, таке собі царство поза діялектикою ? мабуть, навіть місце для усамітнення, ? зникнення як виявлена воля до влади. Однак тепер є лише один світ ? ?кінець Історії?, що торжествує, кінець нестерпного болю, що зветься уявою, а насправді ? апотеоз кібернетичного соціяльного дарвінізму. Гроші ...

Про лозунг Сполучених Штатів Європи (уривок)

В. Ленін ...Нерівномірність економічного і політичного розвитку є безумовний закон капіталізму. Звідси виходить, що можлива перемога соціалізму спочатку в небагатьох або навіть в одній, окремо взятій, капіталістичній країні. Перемігший пролетаріат цієї країни, експропріювавши капіталістів і організувавши у себе соціалістичне виробництво, став би проти всього іншого, капіталістичного світу, привертаючи до себе пригноблені класи інших країн, піднімаючи в них повстання проти капіталістів, виступа...

Імперіалізм і розкол соціалізму (уривок)

В. Ленін ...Імперіалізм є особлива історична стадія капіталізму. Особливість ця трояка: імперіалізм є (1) ? монополістичний капіталізм; (2) ? паразитичний або загниваючий капіталізм; (3) ? умираючий капіталізм. Заміна вільної конкуренції монополією є корінна економічна риса, суть імперіалізму. Монополізм проявляється в 5 головних видах: 1) картелі, синдикати і трести; концентрація виробництва досягла того ступеня, що породила ці монополістичні союзи капіталістів;...

Глобальне селище і права народів

Томіслав Сунік Найбільшими конфліктами майбутнього будуть не боротьба лівих з правими, чи Заходу зі Сходом, а ? боротьба сил націоналізму та регіоналізму проти гасла всесвітньої демократії. Висока ідея світового поселення, здається, спіткнулася через підйом Східноєвропейського сепаратизму, чиї поштовхи можуть невдовзі зруйнувати крихку рівновагу Західного світу. Вже, навіть, догма прав людини приноситься в жертву правам народів, і прагнення історичної єдності поступається місцем відо...

Балканські ілюзії

Саша Паповіч Балканські країни є прикладом наївності та сліпої віри в благочинність Нового світового порядку. Після тринадцяти років вони все ще вірять в добрі наміри Вашингтона і Брюсселя, в Євроатлантичну інтеграцію, як вирішення всіх проблем, і строго наслідують західних вчителів, оскільки вони вважають, що тільки так можна отримати доступ до європейської родини. Інфантильні створіння, що керують цими країнами, досі вірять, незважаючи на весь негативний досвід, що допомога та підтримка прий...