Третій шлях

Стиль - це людина

Автор: Ален де Бенуа, уривок з книги "Ідеї, як вони є" Переклад: Онисія Гарай, Київська "Свобода", для "Політономії" Колись Париж задавав тон. Ця мода була чимось. Далі мода змінювалась все швидше і швидше, стаючи все більш абсурдною. Зрештою, модною стала відсутність моди взагалі. Люди почали вдягатись абияк (це було більш практично), і в той же час звикали говорити абияк, і розмірковувати з будь-ким. Виробникам джинсів вдалося те, що не вдавалося іншим окупантам: одягти всіх в уніформу. Щоб це...

Принцип власності та засади трансформації економіки України

Олена Семеняка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» Тези "Принцип власності та засади трансформації економіки України" виголошені 21 квітня 2012 р. на семінарі Групи політичних досліджень "Політономія" "Засади трансформації економіки України". Принцип власності, ідея власності і, відповідно, її форми, до Нового часу не становили самодостатнього дослідницького інтересу – хоча б тому, що вирізнення економіки як однієї з автономних предметних царин поря...

Партизанство як виразник поєднання національного та соціального визволення

Юрій Олійник, політолог, ВО "Свобода", ГПД "Політономія" У наші часи не лише радикальні, але й еволюційні політичні рухи апелюють до народних мас, що повинні взяти участь великій справі, коли легальні методи не здійснюють своїх функцій, потрапивши під деформацію корупційних інтересів чи класових позицій. У фарватері цих закономірностей зростає роль різноманітних партизанських рухів, бойових груп без чіткого самовираження як сторони бойових дій – часто бойовики не афішують своєї приналежнос...

Археофутуризм. Традиціоналізм. Консервативна Революція

У суботу, 24 березня 2012 р., о 16:00 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться чергове засідання Українського традиціоналістичного клубу на тему «Археофутуризм. Традиціоналізм. Консервативна Революція». Захід пройде за адресою: м. Київ, І корпус НаУКМА, ауд. 217 (вул. Іллінська, буд. 4). Учасники: — Андрій Волошин, голова Українського традиціоналістичного клубу;— Святослав Вишинський, аспірант відділу ...

Метафізика правого спектру

Smierc PolarsternОпубліковано «Politosophia» Містична ідея нації як спільноти "мертвих, і живих, і ненароджених" історично та метафізично маскує сакрально-секулярну ідею Великої Істоти (le Grand-Etre), з найбільшою прямотою сформульовану в позитивній філософії Огюста Конта, і таким чином репрезентує об'єктивний матріархальний дискурс. Культ Великої Богині як землі (територіальність у В'ячеслава Липинського), матері (расовість у Юрія Липи) і мови (культурність в Ів...

Темпоральні виміри інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Інтегральний традиціоналізм (переніалізм) як філософсько-світоглядова течія (Рене Генон, Ананда Кумарасвамі, Юліус Евола, Тітус Буркхардт, Фрітьоф Шуон), маніфестуючи реакцію холістського міфологічного мислення, на противагу парадигмі «Сучасності» в першій пол. XX ст. задекларував необхідність комплексного повернення західних інтелектуальних еліт до сакральних витоків [2, с....

Доля буття у дзеркалі фундаментальної онтології та інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Мета. При вивченні школи традиціоналізму (фр. l’école traditionaliste), в англомовних джерелах відомої також як «переніалізм» (англ. perennialism), започаткованої на поч. XX ст. французьким мислителем Рене Геноном (René Guénon) (1886-1951), сучасний академічний дослідник зіштовхується з яскравим феноменом фундаментальної критики модерну як пар...

Політична теологія Карла Шміта. Продовження

Юрій Олійник, Політична освіта Київської "Свободи" Початок читайте тут. В своїх працях К. Шміт торкається проблем теології, пов’язаних з історією реакційно-монархічного консерватизму (теоретиком якого був іспанець Доносо Кортес). В роботі про римо-католицизм автор оглядає роль Католицької Церкви в політичних процесах, ставленні до прогресу тощо. Будучи переконаним католиком, він одначе об’єктивно оцінює перспективи, які шляхи необхідні для уникнення втрати авторитету, перетворення на...

Декілька слів про статтю Ольги Брюховецької

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Декілька слів про недавно опубліковану статтю Ольги Брюховецької "Що буде зі свободою?" з огляду на її популярність в мережі і загалом для сприяння культурі діалогу між представниками правих та лівих сил. Деякі рефлексії з приводу неї вже запропоновано. Чесно кажучи, мені також важко дискутувати зі статтями, написаними культурологами, пол...

Інтегральний традиціоналізм як «ліквідація» модерну засобами революційного консерватизму

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» В дискусіях про прогресивний або регресивний вектор філософсько-політичних й філософсько-історичних парадигм вже «традиційно» першість відводиться не стільки школі інтегрального традиціоналізму, заснованій Рене Геноном, скільки суміжній течії революційного консерватизму, більше відомої під назвою «Консервативна Революція&raqu...

Консервативна Революція, Традиціоналізм, Археофутуризм

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Консервативна Революція в певному розумінні нагадує археофутуризм, хоча б на рівні аналогії самих неологізмів. Саме «суперечливість» КР, зведена її теоретиками в ранг чеснот й дослідниками – в число визначальних філософсько-політичних рис, стає символом її органічності та адекватності «вимогам часу» разом із забезпеченням к...

Консервативно-революційна альтернатива модернізму в політичній публіцистиці Ернста Юнґера

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Політична журналістика Ернста Юнґера 1923-1933 рр. є одним із найяскравіших проявів консервативно-революційної думки як філософсько-політичної теорії, виразними ознаками якої вважаються антилібералізм, антикапіталізм, антипросвітництво та антираціоналізм (цей ряд можна продовжити). З подачі одного з найперших теоретиків консервативної революції (далі &n...

Порівняння ідеології німецької консервативної революції та українського консерватизму

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Хоча термін «консервативна революція» (далі КР. – прим. автора) ввійшов в академічний обіг не вчора і навіть не десять років тому, а в далекому 1950 р., коли соратник Ернста Юнґера, одного із найвидатніших теоретиків КР, німецько-швейцарський історик Армін Молер видав в форматі монографії написану під керівництвом К...

Концепт «людини особливого типу» в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнґера та правого анархіста Еволи)

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Для філософсько-політичних «маніфестів» теоретиків консервативної революції (далі КР. – прим. О.С.) є визначальною така фразеологія, як «новий людський тип», «людина особливого складу», «нова людина» тощо. Й не дивно, адже широкий ідеократичний рух КР як «ідеологічне явище par excellence»...

Передумови Консервативної Революції – 2011

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Хоча концептуальні витоки революційного консерватизму можна знайти уже у Гердера та Фіхте [1], у творчості яких помітні яскраві антимодерністські настрої, точкою відліку, яка позначила становлення руху з подачі його перших та найважливіших ідеологів, здебільшого вважаються 20-ті роки повоєнної Німеччини або рік виходу у сві...