Третій шлях

«Возлюби свій симптом», або Чому ідеологію ховати рано

Олена СеменякаМіждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» У некролозі сучасності ідеологія належить до числа мерців, що мають неприємну здатність оживати у найменш придатний для цього момент. Подивимось, чи не є вічно передчасними чергові гучні похорони цього порушника суспільного порядку й спокою. Попри той факт, що описані Деніелом Беллом, й не тільки ним, процеси фактично мають місце у глобальному масштабі, відповідь на питання про «смерть ідеології»...

ВО «Свобода» в перспективі реформи публічного дискурсу

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Стаття заступника голови Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрія Ноєвого «Про марш на честь Провідника» [3] від 2 січня 2012 р. як своєю назвою, так і обраними цитатами безпосередньо підсумовує загальні ідеологічні кліше партії: «Степан Бандера – сильна духом людина, ім’я якої стало назвою цілого народу. – Бан...

Проблеми філософської ідентифікації школи інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Мета. Стаття присвячена феномену «школи традиціоналізму» – філософсько-метафізичної течії, поставшої на поч. XX ст. і пов’язаної з іменами таких мислителів, як Р. Генон, А. Кумарасвамі, Ю. Евола, Г. де Джорджіо, Т. Буркхардт, Ф. Шуон, а також побіжно – із постатями Ф. Ніцше, К.Г. Юнга, М. Еліаде, А. Корбена, М. Гайдеггер...

Парадигма археомодерну в перспективі інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Логіка і характер процесів, які протягом останніх трьох століть протікають на території колишнього Радянського Союзу, заводять у глухий кут будь-які «імпортовані» філософські маніпуляції в їхньому прикладенні до аномальної евразійської дійсності. Очевидно, що всі світоглядові системи, як і парадигми цивілізаційного розвитку, привнесені на грунт «однієї шостої частини світу», зазнають н...

Секція III. Горизонти нової метафізики та Радикального суб'єкту

Тези конференції «Against Post-Modern World». Секція III. 1. Концепт РС обґрунтований необхідністю знайти точку опори в ситуації глобальної зміни парадигм. Коли ми, традиціоналісти, задаємося питанням: чому традиція поступається сучасному світу, ми повинні дати абсолютну відповідь. Неабсолютна відповідь нас не задовільнить. Абсолютна відповідь полягає в тому, що є щось набагато важливіше за Традицію, і це набагато важливіше хоче, щоб Традиція в якусь мить пішла і щось цим "хоче" нама...

"Утопія ринку" - ворог №1

Шарль Шампетьє В сьогоднішній економічній науці домінують так звані "класичні" теорії, тобто теорії, засновані на принципах економічного лібералізму. Основні принципи такої економіки, сформульовані вперше Адамом Смітом, такі: Головною діючою особою економічної гри є індивідуум. Будь-який індивідуум за своєю природою  раціональний, егоїстичний і розважливий у своєму виборі. Він прагне тільки  того, що йому вигідно. Галузь економіки являє собою поле, зовсім ізольова...

Карл Шміт як критик псевдодемократії парламентського типу

Олійник Юрій, політична освіта Київської "Свободи" Продовження цієї статті читайте тут. Карл Шмітт – німецький теоретик права і політичний філософ 20 ст., ідеї якого актуальні і по сьогоднішній день. “Політична теологія” і “Духовно-історичний стан сучасного парламентаризму” – праці, які взаємодоповнюють критику класичного ідеалу представницько-парламентарної демократії. У них Шміт визначає сутність та історію прочитання поняття “суверенітет". Також ...

Традиція і соціалізм

Даніял Тулєнков Переклав з рос. Святослав ВишинськийЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Міждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» З розпадом біполярної світової системи змінилась система критеріїв протиставлення лівого і правого флангів, критеріїв і без того розмитих та невизанчених. Формування глобалістської моделі світового устрою, нівелюючої все і всіх у боротьбі за створення найбільш спрятливих для отримання прибутку економічних, с...

«Новий націоналізм» Ернста Юнґера як метафізичний кодекс «нового людського типу»

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Ернст Юнґер не випадково увійшов в аннали філософії політики саме під іменем «консервативного революціонера», а не, скажімо, «націоналіста», попри той факт, що на зорі своєї літературної, тоді також і політичної, кар’єри, він визначав своє ідейне кредо саме таким чином («ми називаємо себе націоналістами й не...

Повстання інтелектуалів проти Системи

Андреа Массарі Переклад Онисія Г., ВО "Свобода" для Політономії Розкол інтелектуалів передував розпаду Радянського Союзу. Бунт сучасних інтелектуалів цілком міг би передвіщати розпад космополітичної імперії. Звісно, олігархи Системи могутні: вони мають гроші і контролюють класичні засоби інформації. Але влада цих олігархів під потрійною загрозою: під загрозою народного бунту, цифрового повстання,  а також повстання інтелектуалів. Все більше філософів, антропологів, економістів, геополітиків...

Урок Карла Шмітта. Частина 2

Автори: Гійом Фай, Робер Стойкерс Переклад та адаптація: С. Чаплигін Шмітт не вірить у зникнення Політичного. Будь-який вид діяльності може взяти на себе політичний вимір. Політичне є фундаментальним поняттям колективної антропології. Таким чином, політична діяльність може бути описана як істотна, необхідна та, стійка у часі. Держава, з іншого боку, користується лише умовною владою. Таким чином, держава може зникнути або бути деполітизованою, будучи позбавлені Політичного. Держава не може вижити...

Урок Карла Шмітта

Автори: Гійом Фай, Робер Стойкерс Переклад та адаптація: С. Чаплигін Частина 1 Ми зустрілися з Карлом Шміттом в селі Плеттенберг, де він народився і мешкає зараз, після виходу на пенсію. Протягом чотирьох годин ми мали бесіду з цією цікавою людиною, яка, безумовно, є і залишиться  найбільшим політичним та правовим теоретиком нашого часу. «Ми всі перебуваємо на пасовиську», сказав Шмітт. «Ми, як свійські тварини, які користуються перевагами замкнутого поля. Простір завойова...

Синонімічний ряд Консервативної Революції

за текстами Арміна Мелера У своїй знаменитій книзі "Консервативна Революція в Німеччині 1918 - 1932" Армін Мелер призводить цікавий список термінів, які служили для позначення світоглядного явища, сукупно званого "німецька Консервативна Революція". Мелер наводить кліше, які використовуються і прихильниками, і супротивниками "Консервативної Революції". Таке розмаїття термінів прямо свідчить про складність і парадоксальності цього явища в цілому. Разом з тим, воно допомагає ясніше зрозу...

Анатомія лібералізму (ілюстрація № 5)

Сергій ЧаплигінУ спорі щодо універсалій вималювалося три основні позиції – Іоанна Скота Ерівґени, Фоми Аквінського та Вільяма Окками. Нагадаємо, що ідеї останнього походять з переконання, що жодних сакральних реальностей самих по собі не існує, є лише світ матеріальних речей, і людський розум конструює на підставі спостережень за ним свої знання. Визнання первинності існування речей ставило в центр уваги спостереження та експеримент із речами.З цього народжується філософська концепція, що...

Анатомія лібералізму (ілюстрація № 6)

Сергій Чаплигін Ця людина заклала основи метафізики того періоду, який ми називаємо «Новий Час». Вона шукала той момент, в якому б категорії мислення та буття співпали. І вона знайшла цей момент, вивівши формулу: cogito ergo sum. Завдяки цій людині «істинним» стало тільки те, що можна пізнати. Звали цю людину – Рене Декарт, запам‘ятайте це ім‘я. «Новий час» - процес секуляризації суспільства бере свій початок з вчення французького філософа Ре...