Інтегральна Традиція

Гайдеґер і завдання самостійности для українців

Карівець Ігор, МЛ "Бриколаж - Львів" Гайдеґер ? мислитель з Мескірха, містечка на півдні Німеччини. Гайдеґер ? німець до глибини душі. Він закорінений не лише у свою батьківщину (Heimat), але й у часовість як таку. Часовість ? це відрізок часу життя між народженням і смертю. Закоріненість у часовість дозволила Гайдеґеру не відкинути видимість, а, навпаки, через видимість вийти на просвіт буття. Просвіт буття міститься в часовості, а часовість ? в просві...

Повернення Одісея

Олег Лозинський Культурологічні та політичні метаморфози нерідко зумовлюють непомітні, на перший погляд, події і лише на відстані віків виразніше видно, що життя й творчість окремих постатей докорінно скорегували хід розвитку культури та історії. Важливо вірно збагнути задум віддаленого в часі ?інтелектуала?, щоб зрозуміти смисл його послання і в повноті перейняти плоди осяяння його духу й розуму. Лише поглиблене взаєморозуміння, яке поєднує людей ?рознесених вітрами часу? на тисячоліття, витвор...

Епілог про розчаровану душу

Хосе Ортега - і - Гассет Тема цього есе зводилась до спроби визначення революційного духу і проголошення його сконання в Європі. Але на початку я сказав, що цей дух є лиш відтинком орбіти величезного історичного циклу. Йому передує раціоналістська душа, а за нею йде містична душа, вірніше марновірна. Можливо, читальникові цікаво буде дізнатись, що ж таке марновірна душа, в яку переходить період революцій. Але говорити про це побіжно не випадає. Постреволюційні епохи, попри короткотривалий позірн...

Міт та спільнота

Джордж Лоччі Ще століття тому назад, Ф. Ніцше передбачив всі ті явища, чи майже всі, які характеризують нашу добу, а саме: анархістський нігілізм, епідемію неврозів тощо. Підтвердження ніцшеанських пророцтв повинно було б вражати уми й спонукати їх до роздумів. Але цього не відбувається. Це фатально. Ніцше встановив для західних суспільств діагностику занепаду і примушував лише передбачати нормальний спад хвороби. Отже, хворобою, властивою для сучасних суспільств, є занепад. Хворий знаходиться...

Метафізичне підгрунтя ідеологій

Андрій Поцілуйко Найбільш впливовими у XX отоліті виявились два напрями соціальної антропології: школа Б.Маліновського і К.Леві-Строса. Згідно з дослідженнями К.Леві-Строса міфологія є особливою формою прояву людськго мислення, поряд з мовою. За Маліновським, міф не є поясненням явищ, тобто не теорія, а вираження віри, що переживається як реальність. У первісній культурі міф узагальнює вірування і обґрунтовує моральні норми соціуму, доводить необхідність обрядів і культів, містить практичні прав...

Гуманізм, гуманізм і гуманізм

Андрій Поцілуйко Чи екзистенціалізм є гуманізмом? Можна дати ствердну відповідь на це запитання, однак такий гуманізм буде докорінно відрізнятись від того, що прийнято розуміти під даним терміном сьогодні.Те розуміння гуманізму, що домінує у наш час, грунтується на абсолютизації інстинкту самозбереження, бо лише в такому випадку безумовною істиною може вважатись формула ?людське життя ? найвища цінність?. Цей гуманізм є похідним від ?житейського страху?, поняття введеного Гайдег...

Український світогляд

Іван Крип'якевич Коли аналізуємо наш сучасний погляд на світ, виринає питання, як далеко в минуле сягають джерела нашого світовідчуття: коли, в якому часі появилися первні нашого світогляду, які саме були ті прапочатки, в яких умовах вони розвивалися і що з них дійшло до нашої епохи. Розгляд цих проблем може мати особливе значення, коли, серед змінливости поглядів на світ у різних епохах, повелось би нам знайти деякі постійні форми, що все були однаково цінні. Ті постійні основи мали б ціну і дл...

Про арійську культуру наших пращурів та стародавніх греків

Ігор Карівець, МЛ "Бриколаж", м. ЛьвівАrya з санскриту перекладається як без зла, благородний, шляхетний. Aristos з старогрецької перекладається як найкращий. Від прислівників arya, aristos, походить слово аристократія. Аристократія ? це цвіт народу, кращі з кращих душею. Аріями називалися ті, хто не вживав м?яса, не курив тютюну, любив мудрість Вед та Упанішад, не обманював, не давав брехливих обіцянок, одним словом, ті, хто жили за принципами високої моралі і були вимогливим до себе ...

Віра в

Хакім Бей (із книги «CHAOS: the broadsheets of ontological anarchism») Сузір'я, якими керманич править барку душі. «Якщо мусульманин зрозуміє Іслам, він стане ідолопоклонником». - Махмуд Шабестарі Елеггуа, виродливий воротар з гаком у голові і мушлями-каурі замість очей, «Чорною Сантерією» і склянкою рому - подібно Ганеші, слоноголовому товстому хлопчиську Початку, що об'їжджає мишу. Орган, що відчуває духовну атрофію почуттів. Хто не відчуває барака, ...