Інтегральна Традиція

Трансцендентальність та повсякденність: пост(не)класичне дослідженння

Ігор Карівець Вступ Зазвичай класичне дослідження розпочинається з розгляду питань “що таке трансцендентність?” та “що таке повсякденність?”, а вже після цього переходять до “світоглядних проблем трансцендентності і повсякденності”, тобто переходять до обґрунтування того, що дійсно такі проблеми існують. Класичний або стандартний підхід вимагає дослідження значень понять “трансцендентність”/ “повсякденність” з наведенням конкретних визначень, які можна знайти у філософських/ соціологічн...

Західна цивілізація. Sub specie ludi/Homo Ludens

Йоган Гейзінга Без особливих зусиль ми показали, що ігровий чинник в украй активний протягом усього процесу розвит культури та що саме він створює чимало основоположних норм суспільного життя. Дух ігрового змагання як суспільний імпульс є давніший за саму культуру, і ним, як справжнім ферментом, пройняте все живе. У священній грі розвивався культ, у грі народилась і нею вигодувалася поезія, чистою грою були музика й танець. Знання і філософія знаходили своє вираження у словах та формах, витво...

Про цілісну людину

Карівець Ігор Яку людину можна вважати цілісною? Якщо її думки, слова і вчинки не розходяться; якщо вона дотримує слова і не обманює; якщо вона щира і відкрита на зустріч іншим людям; якщо вона відчуває єдність з природою і не знищує її; якщо вона йде шляхом серця, на якому здійснює справу життя (“сродний труд” , про який говорить Г. Сковорода). Цілісна людина уважна до всього, що вона робить; вона уважна до кожної дрібниці. Цілісну людину характеризує її здатність звертати увагу на усе, ...

Про зовнішнє і внутрішнє коло

Карівець Ігор Більшість людей належать до зовнішнього кола не-відаючих, що роблять. Вони блукають у пошуках знання, але ніколи не знайдуть його; вони приречені на метод спроб і помилок. Філософи – це ті, хто вже вирізнився з людей, намагаючись здобути знання, як це видно на прикладі Сократа і багатьох інших. Філософ – це людина, яка знаходиться між невіглаством і знанням. Хто подасть їм руку допомоги? Адже вони дуже самотньо себе почувають і їх долають сумніви. Філософ знаходиться між зовнішн...

Діалектика інтерпретацій символа золота в алхімічній традиції

Святослав Вишинський Символіка Золота є наріжним каменем усіх символічних систем Традиції. Суперечливі трактування образу Золота (включно з його діалектичними варіаціями) викривають лише недосконалість методів дешифрації давніх і сучасних текстів, які здебільшого не беруть до уваги як діахронічний розвиток премордіальної символіки, так і дискурсивну відчуженість інтерпретаторів від древніх смислових систем. Полісемантика образу Золота найповніше проявляється в алхімічній традиції.Головна ...

На порозі арійського синтезу

Карівець Ігор Арійський Синтез (АС) постає на основі єдності вихідних положень Праукраїнської мітології, Вед, Упанішад, Даосизму, Езотеричного Християнства, rласичного Буддизму, Старогрецької філософії фюзісу/архе (початку) та вчення Платона про ейдоси, rласичної німецької філософії (Кант, Геґель), філософії Г. Сковороди, пізньої філософської творчості М. Гайдеґера. В зазначених напрямках (не в усіх достатньо чітко та явно) стверджується, що людина народжується притомною, тобто, не-свідом...

Україна трансцендентна

Святослав Вишинський Проблема українського Сходу з кожним роком дедалі голосніше заявляє про себе. Попри гнилу демагогію політиків і патріотів, які вже давно перестали дивитись на Україну інакше, як через призму верби і калини, ми з вами розуміємо: пустими заявами і спробами відвернутись проблема не вичерпується. За ширмою культивованого і виплеканого самообману останніх 15 років кожен українець у своїй переляканій душонці відчуває страшну істину: там, де закінчується Україна, починається Схі...

Марс і Гефест: повернення історії

Гійом Фей (Guillaume Faye) Дозвольте мені «археофутуристичну метафору» навколо вічного символу дерева, яке я порівнюю з ракетою (1). Та спочатку згадаймо суворе обличчя століття, що насувається . ХХІ століття буде віком заліза і бур. Воно нічим не нагадуватиме гармонійні пророцтва, виголошені до 70-их років. Воно не буде глобальним селом, передбаченим Маршаллом Маклюеном у 1966, ні планетою мережі (network planet) Біла Гейтса, ні ліберальною світовою цивілізацією без історії, що керована ...

Загадка Сократа ? загадка людини

Карівець Ігор Сократ захоплював багатьох, але також викликав у багатьох ненависть до себе. Постать Сократа неоднозначна в історії філософії. В цьому есеї я хотів би розвіяти деякі упередження щодо нього, а також розбити ті стереотипи, які показують його як цілковитого раціоналіста (Кіркеґор, Ніцше). Філософія стародавніми греками задумувалася як наука, котра може вирішувати проблеми соціального, політичного та релігійного характеру. Важливо зрозуміти, що філософія не створює проблем, а, навп...

Семантика справи і спів-буття

Карівець Ігор Справжня Традиція не помирає, а лише змінює форму. У сутінках Європи її тіні бляклі і непомітні для стороннього спостерігача. На тілі Матері формуються раніше нешкідливі виразки. Зараз їх вилікує лише оперативне (чи операційне) втручання. Відчуження від продуктів праці, останній ісламський прорив, атлантисти і євразійці, залишки «національних держав» і компрадорська буржуазія (весь клас, властиво) штовхають до прірви, котру греки називали «Тартар», прост...

Шлях до Сакрального (уривок)

Ален де Бенуа В XV-XVII ст. Європа пережила Ренесанс, «Відродження» в буквальному розуінні цього слова. Як зазначив Ернест Ренан, «люди глянули в обличчя Античности». Але, це відродження не було ані кроком назад, ані простим переживанням минулого; навпаки, воно стало початком нового духовного Шляху і нових пригод фаустівської душі ? шляху переможного і тріумфального, оскільки вів він до пробудження. Так і сьогоднішнє ново язичництво ? не регресія, ...

Загальна характеристика індоєвропейської релігії (повна версія)

Жан Одрі Частину даного дослідження французького професора-індоєвропеїста Жана Одрі «Бриколаж» уже публікував. Зараз вашій увазі пропонується повна версія. Автор, спираючись на дані мовознавства та порівняльної міфології реконструює індоєвропейські соціальні структури, їх відображення у релігії. Традиція існує постійно оновлюючись (Анрі Корбен). Пізнаючи минуле, отримуємо силу духу предків; лише корені, збережені або віднайдені, роблять нас нами і дають нам сенс, спроможність і напрям твор...

Берсеркери: історія індоєвропейських «одержимих воїнів»

Майкл П.Спейдел (Michael P. Speidel) Тема архаїчного минулого, коренів, витоків, індоєвропейська проблематика продовжує залишатися у полі уваги «Бриколажу». На додаток до вже опублікованих розвідок професорів Жана Одрі (www.lab.org.ua/article/600), С.Поломе (www.lab.org.ua/article/708/), К.Уоткінса (www.lab.org.ua/article/701/), вашій увазі пропонується стаття Майкла Спейдела (Шпайделя?) про індоєвропейську воїнську традицію. Берсеркери — несамовиті, одержимі воїни, що незважали на рани і не б...

Людина як перехідна істота, або про витоки позамежності

Карівець Ігор Позамежність можна визначати по-різному (див. праці Платона, Канта, праці з гуманістичної та трансперсональної психології тощо). В даному есеї йтиметься про з?ясування витоків позамежового (трансцендентного), бо без неї Традиція неможлива: чому людина говорить про позамежне і намагається його осягнути? Щоб дати відповідь на це питання необхідно відштовхуватися від аналізу становища людини у світі: що собою являє людина у земному житті? Здається, що відповідь на це запитання тре...

Боги індоєвропейців

проф. Едгар Поломе Близько 4300 р. до н.е. відбулась хвиля переселення скотарських племен з території на північ від Чорного та Каспійського морів в басейн Дунаю; в середині четвертого тисячоліття до нашої ери вони вже були на заході України та в Молдові. Поштовхом, що спричинив цю інвазію можливо був брак території для пасовиськ, а уможливила її приручення коня. Історичні події розвивались драматично: миролюбна осіла землеробська економічна система Старої Європи була зруйнована вщент; її в...