Інтегральна Традиція

Езотеризм у контексті сучасної культури (відео)

На офіційному каналі дослідницької групи «Politosophia» на «Vimeo» опубліковано повний відео-ряд доповідей Максима Борозенця, Максима Козменка та Святослава Вишинського в рамках круглого столу «Езотеризм у контексті сучасної культури», котрий проходив на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 13 серпня 2010 р. Фрагменти виступів також доступні на веб-сайті Інтернет-каналу ВТемі.ком.Доповідь "Езотеризм у к...

Консервативна революція як філософсько-політична парадигма в контексті феномену критики справа

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Термін «критика справа» ми розуміємо у тому сенсі, в якому його використав Юліус Евола у творі «Фашизм: критика справа» («Критика фашизму: погляд справа»). Сам термін, як протест проти приватизації критичної функції лівим крилом політичного спектру, однак, не дозволяє віднести консервативну революцію (далі &...

На сторожі Дикого Поля

Smierc PolarsternПід холодними вітрами Бореї, з одвічних могил Дикого Поля підіймаємось ми - самозвані стражі степового Асгарду, вартові буття на зламі межичасу...В наших очах віддзеркалилось небо, сонячні промені спадають на плечі. Ми - сокира Перуна, запущена в Змія, спалахом блискавки розрубуєм темряву руною Sieg. Січ - наша форма екзистенції. В жилах козака тече вовча кров. Ви шукали витоки Нілу в сніжних узвишшях? Сліпці! Він пульсує у ваших жилах. Чумацький шлях - у наших серцях.На порозі ...

Одін і Тюр – дві форми влади

Philip Quadrio „Війна” і „мир”, два поняття, що бачаться повністю протилежними одне до одного, абсолютно несумісними, наче два різні світи. Однак це два глибоко пов’язані між собою соціальні потенціали. „Криза” і „стабільність”, також є парою протилежних понять, це два стани, що різнять суспільства. Остання пара понять знаходить певний резонанс з попередньою, адже „криза” резонує з „війною”, а „війна” є соц...

“Berserkergang”

by Gunnora Hallakarva Part I: Description of the Berserk Згідно поширених на сьогоднішній день поглядів, вікінг це кровожерливий варвар, одягнутий в шкіру тварини, що з диким криком кидався у бій. Ця концепція очевидно сформувалась під впливом літературної традиції, а не реальних історичних фактів: вона відображає не звичайних скандинавських воїнів, а радше спеціальні групи бійців відомих під назвою „берсерки” чи „берсеркери”. Етимологія терміну „берсерк” є спірною. Це слово може значити...

Проблема історіософії українського націоналізму

Юрій Бойко Невід’ємною частиною стрункого світогляду є історіософія. Світогляд, що охоплює цілість життя, не може обминути аналіз процесів історичного ставання. Тим більше світогляд революційної політичної течії, яка вважає себе зрілою до виконання історичних завдань, не може обійтися без історіософічної концепції, яка була б ключем до розуміння не лише минулого, а й схоплення основних тенденцій майбутнього. Пробоєвий революційний рух не може відмовиться від уяви майбутнього. Він завжди має ...

М. ГАЙДЕҐҐЕР: МОВА, ВЛАДА ТА СЕНС БУТТЯ

Ігор Карівець Зміст тексту частково співпадає зі змістом іншого тексту про М. Гайдеґґера (http://politonomia.org.ua/?p=655), але я його дещо змінив. Здається, що актуальність Гайдеггера все ще зберігається для України, а його українська рецепція ще не зовсім сформована. Пострадянська філософія, яка існує в Україні, нехтує М. Гайдеґґером, або, у гіршому випадку, навішує всілякі ярлики, на кшталт "нацист", "провінціал", "відлюдник" тощо. Тому цей текст покликаний, у міру своїх можливостей, зірв...

Пролегомени правого ідеалізму

Smierc Polarstern1. Ідея Космосу як принципу впорядкування несе в собі сакральний вектор, котрий є як підставою, так і обгрунтуванням вертикальної спрямованості вгору - поступу перманентного самоподолання. Організуюча сила у вказаному контексті виступає точкою збору даного рівня, реалізуючи предмети, феномени, факти і цінності в їх об'єктному відношенні стосовно вісьового Суб'єкта. Абсолютна суб'єктність формотворчого принципу утверджується ієрархічною вищістю його внутрішньої природи, тому може...

Праві тези

Smierc PolarsternI. Право як ідея виправдане волею до Метафізики.II. Метафізика як домінат духовного засновує Ієрархію.III. Ієрархія як принцип форми та розрізнення вказує на Порядок.IV. Порядок як категорія онтології є наріжним каменем Буття.V. Буття як загадка осмислюється із Висоти.VI. Висота як ступінь безкінечності осягається через Подолання.VII. Подолання як наступ метафізично реалізує Право.Smierc PolarsternКвітень 2009...

Правий вибір?

Антон Сергєєв У першому номері “Кризи” була опублікована стаття «Націонал-соціалізм в арабському світі». У даному ж матеріалі буде запропонована почасти подібна, але в цілому трохи інша модель розвитку правої ідеї тепер вже на Заході. Цього разу увага буде звернено на еволюцію поглядів тих європейських правих, які в підсумку прийшли до прийняття ісламу, залишаючись при цьому вірними колишнім політичним ідеалам. “Вірність ідеалам” - відмітна риса прихильника правих поглядів, чи не видадково од...

Духовні орієнтири правої боротьби

Smierc PolarsternПрава революція починається всередині. Початки будь-якої автентичної дії лежать у площині духовного, а саме означення акту re-volutio як "повернення" є констатацією сакрального повернення до витоку - полярної точки Духу. Істинна революція за своєю суттю і напрямом є духовною, тобто полягає в утвердженні найголовнішого трансцендентного орієнтиру людського буття. Всі імманентні аспекти революції вторинні і є тільки відбитком перетворення в дусі. З точки зору ідеалізму очевидним аб...

Філософсько-теоретичні засади традиціоналістської парадигми

Едуард Юрченко Останнім часом у різних країнах світу, і Європи зокрема, набирає популярності інтелектуальний напрям, що зазвичай іменується традиціоналізмом. Фундаментальною рисою його є апологетика традиційного суспільства та жорстка критика сучасності. Методологія традиціоналізму характеризується недовірою до постпросвітницької гносеологічної парадигми, зверненням до альтернативних шляхів пізнання, зокрема до сакральної традиці. Усе це поєднується із зацікавленістю сучасними проблемами людс...

Консервативна революція (типологія політичних рухів Третього Шляху)

Александр Дуґін Від редакції: представлений текст є плагіатом з довідника Арміна Молера "Консервативна Революція в Німеччині (1918--1932)", якого немає в українському перекладі. Через це однак не зникає користь від наданої інформації. Про наш підхід У наш час у Росії відбувається ґлобальне відродження інтересу до сфери політичних ідей та ідеологій. Однак, специфіка комуністичного ексклюзивізму попередніх десятиріч зробила сучасний політичний образ нашого суспільства вкрай заплутаним і ...

Консервативна революція як акт реставрації традиційного світу

Святослав Вишинський Вихід у 1918 р. праці Освальда Шпенглера „Сутінки Европи” заклав наріжний камінь формування, узагальнення та поширення нової парадигми критики ліберально-демократичного капіталістичного світоустрою, пізніше означеної терміном „Консервативна Революція”. Феномен Консервативної Революції, набувши розвитку у філософських колах Німеччини 1920-их рр., став підсумком загальної критики Модерну в його філософських, культурних, релігійних, політичних, соціальн...

Сенс долі у споконвічній традиції, або доленосна повсякденність

Ігор Карівець Здавна правда нам відкрилась, В серцях шляхетних утвердилась: Давньої правди не забудь! Ґете. Завіт Хочу відразу застерегти, що споконвічна традиція не означає повернення назад, в минуле, чи конструювання “неоязичництва”, типу “Рунвіри”, якоїсь ідеології. Споконвічна традиція принципово не-ідеологічна і не зконструйована. Традиція буттює у Вічному Тепер і ніколи не минає. Йдеться про споконвічну традицію, а не про традиціоналізм (моє відношення до всіляких –ізмів-, я дума...