Інтегральна Традиція

Доля буття у дзеркалі фундаментальної онтології та інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Мета. При вивченні школи традиціоналізму (фр. l’école traditionaliste), в англомовних джерелах відомої також як «переніалізм» (англ. perennialism), започаткованої на поч. XX ст. французьким мислителем Рене Геноном (René Guénon) (1886-1951), сучасний академічний дослідник зіштовхується з яскравим феноменом фундаментальної критики модерну як пар...

Інтегральний традиціоналізм як «ліквідація» модерну засобами революційного консерватизму

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» В дискусіях про прогресивний або регресивний вектор філософсько-політичних й філософсько-історичних парадигм вже «традиційно» першість відводиться не стільки школі інтегрального традиціоналізму, заснованій Рене Геноном, скільки суміжній течії революційного консерватизму, більше відомої під назвою «Консервативна Революція&raqu...

Консервативна Революція, Традиціоналізм, Археофутуризм

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Консервативна Революція в певному розумінні нагадує археофутуризм, хоча б на рівні аналогії самих неологізмів. Саме «суперечливість» КР, зведена її теоретиками в ранг чеснот й дослідниками – в число визначальних філософсько-політичних рис, стає символом її органічності та адекватності «вимогам часу» разом із забезпеченням к...

Порівняння ідеології німецької консервативної революції та українського консерватизму

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Хоча термін «консервативна революція» (далі КР. – прим. автора) ввійшов в академічний обіг не вчора і навіть не десять років тому, а в далекому 1950 р., коли соратник Ернста Юнґера, одного із найвидатніших теоретиків КР, німецько-швейцарський історик Армін Молер видав в форматі монографії написану під керівництвом К...

Концепт «людини особливого типу» в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнґера та правого анархіста Еволи)

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Для філософсько-політичних «маніфестів» теоретиків консервативної революції (далі КР. – прим. О.С.) є визначальною така фразеологія, як «новий людський тип», «людина особливого складу», «нова людина» тощо. Й не дивно, адже широкий ідеократичний рух КР як «ідеологічне явище par excellence»...

Передумови Консервативної Революції – 2011

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Міждисциплінарний дослідницький проект «Politosophia» Хоча концептуальні витоки революційного консерватизму можна знайти уже у Гердера та Фіхте [1], у творчості яких помітні яскраві антимодерністські настрої, точкою відліку, яка позначила становлення руху з подачі його перших та найважливіших ідеологів, здебільшого вважаються 20-ті роки повоєнної Німеччини або рік виходу у сві...

Проблеми філософської ідентифікації школи інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Мета. Стаття присвячена феномену «школи традиціоналізму» – філософсько-метафізичної течії, поставшої на поч. XX ст. і пов’язаної з іменами таких мислителів, як Р. Генон, А. Кумарасвамі, Ю. Евола, Г. де Джорджіо, Т. Буркхардт, Ф. Шуон, а також побіжно – із постатями Ф. Ніцше, К.Г. Юнга, М. Еліаде, А. Корбена, М. Гайдеггер...

Парадигма археомодерну в перспективі інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Логіка і характер процесів, які протягом останніх трьох століть протікають на території колишнього Радянського Союзу, заводять у глухий кут будь-які «імпортовані» філософські маніпуляції в їхньому прикладенні до аномальної евразійської дійсності. Очевидно, що всі світоглядові системи, як і парадигми цивілізаційного розвитку, привнесені на грунт «однієї шостої частини світу», зазнають н...

Секція III. Горизонти нової метафізики та Радикального суб'єкту

Тези конференції «Against Post-Modern World». Секція III. 1. Концепт РС обґрунтований необхідністю знайти точку опори в ситуації глобальної зміни парадигм. Коли ми, традиціоналісти, задаємося питанням: чому традиція поступається сучасному світу, ми повинні дати абсолютну відповідь. Неабсолютна відповідь нас не задовільнить. Абсолютна відповідь полягає в тому, що є щось набагато важливіше за Традицію, і це набагато важливіше хоче, щоб Традиція в якусь мить пішла і щось цим "хоче" нама...

Тези до конференції «Against Post-Modern World». Секція II.

Секція II Традиції всупереч Постмодерну 1. В традиціоналізмі, так як в філософії і світогляді, присутній жорсткий революційний компонент. В Еволи він виявлений експліцитно (теза з "Повстання проти сучасного світу"). Але в Генона він також присутній, і зовсім не в меншій, якщо не більшій мірі (в цьому сенсі повністю релевантна стаття Рене Алло "Генон та Маркс"). Дві форми, сучасність та традиція, повністю протилежні. Саме тому традиціоналіст завжди знаходиться в опозиції до сучасного світу (немов...

Мірча Еліаде як історик релігій та активіст «Залізної Гвардії» Корнеліу Кодряну: маловідомі сторінки життя та творчості мислителя

У четвер, 3 листопада 2011 року, о 17:30 відбудеться XX засідання Українського Традиціоналістичного Клубу. Тема: “Мірча Еліаде як історик релігій та активіст «Залізної Гвардії» Корнеліу Кодряну: маловідомі сторінки життя та творчості мислителя“. З доповідями виступлять: - Андрій Волошин, голова Українського Традиціоналістичного Клубу: “Мірча Еліаде в порівнянні з іншими традиціоналістами ХХ століття”;- Едуард Юрченко, викладач філософії НТУ: “М...

Відкрито офіційний веб-сайт дослідницької групи «Politosophia»

6 жовтня відкрито офіційний веб-сайт міждисциплінарної дослідницької групи «Politosophia» politosophia.org. Ресурс функціонує в beta-версії. Про проект Міждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» ініційована у травні 2010 р. як академічний проект, зосереджений на вивченні та широкій експлікації феномену консерватизму в суспільній та культурній сферах. На сторінках веб-сайту «Politosophia» публікуються наукові матеріали (тези, статті,...

Світ майбутнього призведе до смерті людини?

Відвідавши лекцію Святослава Вишинського «Neoконсервативний postмодерн», зробив для себе декілька висновків. 1. Філософія потрібна. 2. Де-не-де вже наступила епоха постмодерна. 3. Філософія буде затребувана в "іному" світі для пояснення еліті (у широкому розумінні) значення наступивших змін. 4. Майбутнє належить тим, хто УЖЕ СЬОГОДНІ почне розкручувати його образ. 5. Майбутній правлячий клас — нерозривно пов'язаний з мережами і мережевими структурами (щось накшалт Нет...

Neoконсервативний postмодерн

У п'ятницю, 9 вересня, о 13:00 (4 пара) на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича відбудеться презентація 2-го випуску міжнародного філософського альманаху «Intertraditionale». Альманах буде представлено головним редактором, головою культурно-історичного товариства «Nordsolen» (Данія) Максимом Борозенцем. У рамках заходу з відкритою лекцією "Neoконсервативний postмодерн" також виступить аспірант Інституту філософії і...

Презентація альманаху «Intertraditionale» в Чернівцях

У п'ятницю, 9 вересня, в Чернівцях планується презентація 2-го випуску міжнародного філософського альманаху «Intertraditionale». Захід відбудеться орієнтовно в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Запрошуються всі зацікавлені. Слідкуйте за уточненим оголошенням у спільноті "Politosophia" в мережі "ВКурсі". ...